Švýcarsko

Aktuální nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2024/2025 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách ve Švýcarsku


Deadline: Veškeré dokumenty studující nahrají do online aplikace v termínu do 16. 4. 2024.


Požadované materiály k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářského a magisterského studia):

 • strukturovaný životopis v němčině nebo v angličtině

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán

  • Výběr (a uznatelnost) kurzů je třeba konzultovat s garantem/garantkou studijního programu popř. s tajemníkem/tajemnicí studijního programu (více v manuálu pro sestavení studijního plánu zde).

 • doporučující dopis pedagoga FHS v NJ či AJ

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)


Požadované materiály k žádosti o stipendium pro studenty (doktorského studia):

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • vyplněný formulář Academic visitor application.

  • Do aplikace nahrajte formulář s Vaším podpisem a podpisem Vašeho školitele (druhý podpis). Podpis proděkanky pro zahraniční vztahy (třetí podpis) zajistí u nominovaných studentů Zahraniční oddělení FHS.

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • doporučující dopis pedagoga FHS UK v NJ či AJ

 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v AJ)

 • celkový studijní průměr za magisterské studium (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě) - úroveň B2

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Obecné informace:

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na webových stránkách OZV RUK a u teritoriální referentky  .


Universität BASEL

Studijní program: Bc., Mgr., Phd.

Počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 1500 CHF měsíčně (ZS nebo LS 2024/2025)

Podrobnější informace naleznete na stránkách RUK a u terioriální referentky

Závěrečné zprávy studentů: ZS 2010 SKE
Poslední změna: 2. duben 2024 15:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK