Švýcarsko

Aktuální nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2021/2022 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách ve Švýcarsku:


Deadline: Veškeré dokumenty studující nahrají do online aplikace v termínu do 25. 4. 2021.


Požadované materiály k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářského a magisterského studia):

 • strukturovaný životopis v němčině

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán

 • doporučující dopis vyučujícího FHS v NJ či AJ (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)


Požadované materiály k ádosti o stipendium pro studující s

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • doporučující dopis vyučujícího FHS v NJ či AJ (od školitele, garanta*ky SP, vedoucího dipl. práce)

 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu

  (v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě)

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Obecné informace:

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a

 • a u teritoriální referentky  .

Universität BASEL

V roce 2015 se univerzita umístila na 87. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 139. místě podle žebříčku QS a na 101. místě podle žebříčku THE***.


Studijní program: Bc., Mgr., Phd.

Stipendium: 1500 CHF/měsíc

Semestr: LS nebo ZS 2021/2022

Počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského a magisterského studia a pro doktorandy

Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzity, na stránkách RUK a u terioriální referentky

Závěrečné zprávy studentů: ZS 2010 SKE


Poslední změna: 27. duben 2021 11:57 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter