Německo

Semestrální stipendijní pobyty

Aktuální nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy na akademický rok 2022/2023 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu:


Uzávěrka:

 • Veškeré dokumenty studující nahrají do online aplikace v termínu do 22. 04. 2022.


Požadované materiály k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářského a magisterského studia):

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán

  • Výběr (a uznatelnost) kurzů je třeba konzultovat s garantem/garantkou studijního programu popř. s tajemníkem/tajemnicí studijního programu (více v manuálu pro sestavení studijního plánu zde).

 • doporučující dopis pedagoga FHS UK v NJ či AJ

  • Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy!

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)


Požadované materiály k žádosti o stipendium pro studenty (doktorského studia):

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • doporučující dopis pedagoga FHS UK v NJ či AJ

  • Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy!

 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v AJ)

 • celkový studijní průměr za magisterské studium (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě) - úroveň B2

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Obecné informace:

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na webových stránkách OZV RUK a a u teritoriální referentky  .

 • Stipendium: výše se na jednotlivých univerzitách liší a vyplácí je přímo hostitelská univerzita.


Vzhledem k trvající situaci kolem pandemie COVID-19 opět umožňujeme, aby si každý student zvolil navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení. V případě, že pro studenty jiná univerzita, než jejich první volba, nepřichází v úvahu, měli by počítat s tím, že na ní nemusí být volné místo.

Goethe Universität Frankfurt am Main

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., Phd.

Počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 300 EUR/měsíc ( ZS nebo LS 2022/23)

Universität des Saarlandes

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., Phd.

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského nebo magisterského studia - 850 EUR/měsíc (pouze LS 2022/23)

 • 1 semestrální stipendium pro doktorandy - 1000 EUR/měsíc (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období duben – prosinec 2023)

Universität Hamburg 

Stipendia Univerzity Hamburk a Nadace Hermanna a Else Schnabel

Internetové stránky

Studijní program: Mgr. (vyšší ročníky), Ph.D.

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 1 semestrální stipendium pro studenty vyšších ročníků magisterského studia a doktorandy - 850 EUR/měsíc; přiznává na 4 měsíce pobytu (pouze na ZS 2022/23)

 • Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy v NJ či AJ!

Universität Heidelberg

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., Phd.

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 700 EUR/měsíc (délka 5 měsíců včetně kurzu němčiny před začátkem semestru - ZS nebo LS 2022/23

Universität Leipzig

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., Phd.

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 400 EUR/měsíc (ZS nebo LS 2022/23)


Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Internetové stránky

Pro rok 2022/2023 nabídka míst není dostupná!

Studijní program: Bc., Mgr.

Stipendium: 861 EUR/měsíc

Počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia

 • + předběžný příslib přijetí od pedagoga z HHU DüsseldorfBližší informace a počet volných míst najdete zde.


Závěrečné zprávy studentů: Dresden 13/14 SHV Leipzig 17/18 ETIK Köln 17/18 D NFF Hamburg 16/17 NFF Hamburg 17/18 ETIK


Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy

Nabídka měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy na níže uvedených partnerských univerzitách v roce 2022:


Požadované dokumenty:

 • Academic visitor application

 • Strukturované CV

 • Příslib přijetí od místního pedagoga

 • Podrobný popis studijního záměru v NJ nebo AJ

 • Studijní průměr z předešlého studia


Veškeré dokumenty studující zašlou na email  zahranicni@fhs.cuni.cz v termínu do 6. 12. 2021.

Universität zu Köln

Internetové stránky

 • 2 – 3 jednoměsíční stipendia pro doktorandy nebo akademiky

  • doktorandi – 1000 EUR měsíčně

  • akademici – 1500 EUR měsíčně

Universität Hamburg

Internetové stránky

 • 10 jednoměsíčních stipendií pro doktorandy nebo akademiky

  • doktorandi - 1200 EUR měsíčně

  • akademici – 1600 EUR měsíčně

Universität Heidelberg

Internetové stránky

 • 1 jednoměsíční stipendium pro doktorandy - 1200 EUR měsíčně

Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2022

Aktuální nabídka:


Uzávěrka přihlášek na FHS: 6. 5. 2022 (12:00); emailem na


Požadované materiály:

 • Přihláška

 • Motivační dopis v němčině

 • Strukturovaný životopis v němčině


Fakulta nominuje uchazeče předvybrané ve fakultním výběrovém řízení do výběrového řízení OZV RUK, které provede konečný výběr za UK. Přihláška vybraného studenta je následně postoupena na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta.


Universität Heidelberg

Internetové stránky

 • Termín: 5. 8. – 2. 9. 2022

 • Počet nabízených míst: 3

 • Požadovaná úroveň: A1 - C1

Universität des Saarlandes

Internetové stránky

 • Termín: 1. 9. – 27. 9. 2022 – pouze online

 • Počet nabízených míst: 3

 • Požadovaná úroveň: A2 – B2/C1

Justus-Liebig-Universität Giessen

Internetové stránky

 • Termín: 1. – 30. 9. 2022

 • Počet nabízených míst: 1

 • Požadovaná úroveň: různé jazykové úrovně

TU Dresden / TUDIAS

Internetové stránky

 • Termín: 8. 8. – 2. 9. 2022 nebo 5. – 30. 9. 2022

 • Počet nabízených míst: 2

 • Požadovaná úroveň: A1/A2 - C1Poslední změna: 19. duben 2022 16:42 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK