Německo

Semestrální stipendijní pobyt

Aktuální nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy na LS 2021/2022 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu:


Deadline: Veškeré dokumenty studující nahrají do online aplikace v termínu do 6. 10. 2021.


Požadované materiály k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářského a magisterského studia):

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán

 • doporučující dopis vyučujícího FHS v NJ či AJ (od školitele, garanta SP, vedoucího dipl. práce)

  • Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • pouze u HHU Düsseldorf - předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Požadované materiály k žádosti o stipendium pro studenty (doktorského studia):

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • doporučující dopis vyučujícího FHS v NJ či AJ (od školitele, garanta SP, vedoucího dipl. práce)

  • Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy

 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v AJ)

 • celkový studijní průměr za magisterské studium (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě)

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Obecné informace:

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a a u teritoriální referentky  .

 • Stipendium: výše se na jednotlivých univerzitách liší a vyplácí je přímo hostitelská univerzita.


Vzhledem k trvající situaci kolem pandemie COVID-19 opět umožňujeme, aby si každý student zvolil navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení. V případě, že pro studenty jiná univerzita, než jejich první volba, nepřichází v úvahu, měli by počítat s tím, že na ní nemusí být volné místo.

Goethe Universität Frankfurt am Main

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., Phd.

Počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 300 EUR/měsíc

Universität des Saarlandes

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., Phd.

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského nebo magisterského studia - 850 EUR/měsíc

 • 1 semestrální stipendium pro doktorandy - 1000 EUR/měsíc (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období leden – prosinec 2022)

Universität Hamburg 

Internetové stránky

Studijní program: Mgr., Ph.D.


Počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 9 semestrálních stipendií pro studenty vyšších ročníků magisterského studia a doktorandy - 850 EUR/měsíc

 • + 2 doporučujícií dopisy od vysokoškolských pedagogů z UK v AJ nebo NJ

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr.

Stipendium: 861 EUR/měsíc

Počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia

 • + předběžný příslib přijetí od pedagoga z HHU DüsseldorfBližší informace a počet volných míst najdete zde.


Závěrečné zprávy studentů: Dresden 13/14 SHV Leipzig 17/18 ETIK Köln 17/18 D NFF Hamburg 16/17 NFF Hamburg 17/18 ETIK

Měsíční jazykové kurzy němčiny

Obecné informace:

 • Uzávěrka přihlášek: únor/březen. Přesné termíny naleznete v aktualitách.

 • Bližší informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u teritoriální referentky .

 • Stipendium: studenti neplatí kurzovné; podrobnosti o dalších finančních příspěvcích viz jednotlivé univerzity níže (výdaje nad rámec těchto příspěvků si studenti hradí sami).


Upozornění:

Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na jazykový kurz se stanovením pořadí. Konečný výběr účastníků jazykových kurzů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu na rektorátě. Přihlášky vybraných studentů pak budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí.


Požadované materiály k přihlášce:


Poslední změna: 21. září 2021 14:58 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter