Německo

Stipendijní pobyty

Aktuální nabídka stipendijních pobytů pro studující na akademický rok 2024/2025 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu


Uzávěrka:

 • Veškeré dokumenty studující nahrají do online aplikace v termínu do 16. 4. 2024.


Požadované materiály k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářského a magisterského studia):

 • strukturovaný životopis v němčině nebo angličtině

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo angličtině

 • konkrétní studijní plán

  • Výběr (a uznatelnost) kurzů je třeba konzultovat s garantem/garantkou studijního programu popř. s tajemníkem/tajemnicí studijního programu (více v manuálu pro sestavení studijního plánu zde).

 • doporučující dopis pedagoga FHS UK v němčině nebo angličtině (pouze u Universität Hamburg 2 doporučující dopisy)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě) – min. úroveň B2

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)


Požadované materiály k žádosti o stipendium pro studenty (doktorského studia):

 • strukturovaný životopis v němčině nebo angličtině

 • Academic visitor application

  • Do aplikace nahrajte formulář s Vaším podpisem a podpisem Vašeho školitele (druhý podpis). Podpis proděkanky pro zahraniční vztahy (třetí podpis) zajistí u nominovaných studentů Zahraniční oddělení FHS.

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • shrnutí tématu dizertační práce v němčině nebo v angličtině

 • doporučující dopis pedagoga FHS UK v němčině nebo angličtině (pouze u Universität Hamburg 2 doporučující dopisy)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia

 • potvrzený výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ, studijní průměr

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě) – min. úroveň B2

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Obecné informace:

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na webových stránkách OZV RUK a a u teritoriální referentky  .

 • Stipendium: výše se na jednotlivých univerzitách liší a vyplácí je přímo hostitelská univerzita.


Universität Hamburg

Studijní program: Bc., Mgr., PhD.

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK)


Semestrální pobyty:

 • 4 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo  doktorského studia - 1000 EUR měsíčně (pouze na ZS 2023/2024) 

Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy v NJ či AJ!


Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy:

 • 5 jednoměsíčních stipendií pro doktorandy – 1200 EUR měsíčně (květen – prosinec 2024)

Požadované dokumenty - jednoměsíční pobyty :

 • Academic visitor application

  • Do aplikace nahrajte formulář s Vaším podpisem a podpisem Vašeho školitele (druhý podpis). Podpis proděkanky pro zahraniční vztahy (třetí podpis) zajistí u nominovaných studentů Zahraniční oddělení FHS.

 • Strukturované CV

 • Předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity

 • Podrobný popis studijního záměru v NJ nebo AJ

 • Studijní průměr z předešlého studia

Universität des Saarlandes

Studijní program: Bc., Mgr., PhD.

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia - 934 EUR měsíčně (pouze na LS 2024/2025)

 • 1 semestrální stipendium pro doktorandy - 1200 EUR měs. (pouze na LS 2024/2025 – max. 3 měsíce)

Universität Leipzig

Studijní program: Bc., Mgr., PhD.

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 400 EUR měsíčně (ZS nebo LS 2024/2025)

Universität Heidelberg

Studijní program: Bc., Mgr., PhD.

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 700 EUR měsíčně (ZS nebo LS 2024/2025 – 5 měsíců včetně kurzu NJ před začátkem semestru)


Heinrich Heine Universität Düsseldorf

v současném výběrovém řízení není tato univerzita v nabídce

Studijní program:

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK):

Goethe Universität Frankfurt am Main

v současném výběrovém řízení není tato univerzita v nabídce

Studijní program:

Počet nabízených míst (pro celou UK):

Universität Bonn

v současném výběrovém řízení není tato univerzita v nabídce

Studijní program:

Počet nabízených míst (pro celou UK):


Bližší informace a počet volných míst najdete zde.


Závěrečné zprávy studentů: Dresden 13/14 SHV Leipzig 17/18 ETIK Köln 17/18 D NFF Hamburg 16/17 NFF Hamburg 17/18 ETIK


Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2024

Studenty prosíme o nahrání veškerých dokumentů do online aplikace do 23. 04. 2024.


Požadované materiály:

 • Přihláška

 • Motivační dopis v němčině

 • Strukturovaný životopis v němčině


Fakulta nominuje uchazeče předvybrané ve fakultním výběrovém řízení do výběrového řízení OZV RUK, které provede konečný výběr za UK. Přihláška vybraného studenta je následně postoupena na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta.


Universität Heidelberg

 • 3 místa - kurz v termínu (1. 8. – 28. 8. 2024) - (A1 - C1)

 • Více info zde.

Universität des Saarlandes

 • 3 místa - kurz v termínu (2. 9. – 27. 9. 2024) - (A2 - B2/C1)

 • Více info zde.

Universität Giessen

 • 1 místo - kurz v termínu (29. 8. – 27. 9. 2024) - (A1 - B2/C1)

 • Více info zde.

TU Dresden

 • 2 místa - kurzy v termínu (10. 6. - 5. 7. 2024) (A1+ - B2)

 • Více info zde.


Poslední změna: 10. duben 2024 14:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK