Německo

Stipendijní pobyty

Aktuální nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy na letní semestr akademického roku 2023/2024 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu:


Uzávěrka:

 • Veškeré dokumenty studující nahrají do online aplikace v termínu do 2. 10. 2023. Prozatím nadále umožňujeme, aby si každý student zvolil navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení. V případě, že pro studenty jiná univerzita, než jejich první volba, nepřichází v úvahu, měli by počítat s tím, že na ní nemusí být volné místo.

 • !Uzávěrka pro podání žádosti na Universität Hamburg je 25. 9. 2023. Veškeré dokumenty studující nahrají do online aplikace.


Požadované materiály k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářského a magisterského studia):

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo angličtině

 • konkrétní studijní plán

  • Výběr (a uznatelnost) kurzů je třeba konzultovat s garantem/garantkou studijního programu popř. s tajemníkem/tajemnicí studijního programu (více v manuálu pro sestavení studijního plánu zde).

 • doporučující dopis pedagoga FHS UK v NJ či AJ

  • Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy!

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • písemné potvrzení od školitele z partnerské univerzity, že je ochotný se o studenta postarat v průběhu pobytu (pouze u HHU Düsseldorf)


Požadované materiály k žádosti o stipendium pro studenty (doktorského studia):

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

 • vyplněný formulář Academic visitor application

  • Do aplikace nahrajte formulář s Vaším podpisem a podpisem Vašeho školitele (druhý podpis). Podpis proděkanky pro zahraniční vztahy (třetí podpis) zajistí u nominovaných studentů Zahraniční oddělení FHS.

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • doporučující dopis pedagoga FHS UK v NJ či AJ

  • Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy!

 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v AJ)

 • celkový studijní průměr za magisterské studium (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či pracoviště jazyků na fakultě) - úroveň B2

 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Obecné informace:

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na webových stránkách OZV RUK a a u teritoriální referentky  .

 • Stipendium: výše se na jednotlivých univerzitách liší a vyplácí je přímo hostitelská univerzita.


Goethe Universität Frankfurt am Main

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., PhD.

Počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 2 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 300 EUR/měsíc (LS 2023/24)

Universität des Saarlandes

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., PhD.

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 2 semestrální stipendium pro studenty bakalářského nebo magisterského studia - 934 EUR/měsíc

 • 2 semestrální stipendium pro doktorandy - 1200 EUR/měsíc (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období leden – prosinec 2024)


Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Studijní program: Bc., Mgr., PhD.

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského nebo magisterského studia - 934 EUR/měsíc (není určeno pro doktorandy)

Universität Hamburg 

Stipendia Univerzity Hamburk a Nadace Hermanna a Else Schnabel

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., Ph.D.

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK):

 • 5-7 semestrálních stipendií za účelem přípravy závěrečné práce pro studenty vyšších ročníků bakalářského, magisterského studia a doktorandy - 930 EUR/měsíc; přiznává se na 4 měsíce pobytu 2. 4. – 13. 7. 2024 (LS 2023/24)

 • Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy v NJ či AJ!

Universität Bonn

Internetové stránky

Studijní program: PhD.

Počet nabízených míst (pro celou UK):

 • v doplňkovém výběrovém řízení na LS 23/24 není tato univerzita v nabídce

Universität Leipzig

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., PhD.

Stipendium a počet nabízených míst (pro celou UK):

 • v doplňkovém výběrovém řízení na LS 23/24 není tato univerzita v nabídce

Universität Heidelberg

Internetové stránky

Studijní program: Bc., Mgr., PhD.

Počet nabízených míst (pro celou UK):

 • v doplňkovém výběrovém řízení na LS 23/24 není tato univerzita v nabídceBližší informace a počet volných míst najdete zde.


Závěrečné zprávy studentů: Dresden 13/14 SHV Leipzig 17/18 ETIK Köln 17/18 D NFF Hamburg 16/17 NFF Hamburg 17/18 ETIK


Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy

Nabídka měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy na níže uvedených partnerských univerzitách v roce 2024:


Přihláška a k ní požadované dokumenty se odevzdává prostřednictvím webové aplikace UK skrze sekci „Meziuniverzitní dohody“. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do CAS.

Veškeré dokumenty je třeba nahrát do webové aplikace UK v termínu do 5. 12. 2023.


Požadované dokumenty:

 • Academic visitor application

  • Do aplikace nahrajte formulář s Vaším podpisem a podpisem Vašeho školitele (druhý podpis). Podpis proděkanky pro zahraniční vztahy (třetí podpis) zajistí u nominovaných studentů Zahraniční oddělení FHS.

 • Strukturované CV

 • Předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity

 • Podrobný popis studijního záměru v NJ nebo AJ

 • Studijní průměr z předešlého studia

Universität zu Köln

 • 3 jednoměsíční stipendia pro doktorandy

  • doktorandi - 1200 EUR měsíčně

Universität Hamburg

 • 6 jednoměsíčních stipendií pro doktorandy

  • doktorandi - 1200 EUR měsíčně

Universität Heidelberg

 • 1 jednoměsíční stipendium pro doktorandy

  • doktorandi - 1200 EUR měsíčně

Universität Bonn

 • 1 jednoměsíční stipendium pro doktorandy

  • doktorandi - 1200 EUR měsíčně


Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2023

Aktuální nabídka:


Studenty prosíme o nahrání veškerých dokumentů do online aplikace do 16. 05. 2023.


Požadované materiály:

 • Přihláška

 • Motivační dopis v němčině

 • Strukturovaný životopis v němčině


Fakulta nominuje uchazeče předvybrané ve fakultním výběrovém řízení do výběrového řízení OZV RUK, které provede konečný výběr za UK. Přihláška vybraného studenta je následně postoupena na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta.


Universität Heidelberg

Internetové stránky

 • Termín: 3. 8. – 30. 8. 2023  

 • Počet nabízených míst: 3 místa

 • Požadovaná úroveň: A1 - C1

Universität des Saarbrücken

Internetové stránky

 • Termín: 1. 9. – 27. 9. 2023; pouze online

 • Počet nabízených míst: 4 místa

 • Požadovaná úroveň: A2 - B2/C1

Universität Giessen

Internetové stránky

 • Termín: 31. 8. – 29. 9. 2023

 • Počet nabízených míst: 1 místo

 • Požadovaná úroveň: A1 - B2/C1

Universität Dresden

Internetové stránky

 • Termín: 10. 7. 2023 - 4. 8. 2023 nebo 7. 8. 2023 - 1. 9. 2023

 • Počet nabízených míst: 2 místa

 • Požadovaná úroveň: A1/A2 – C1


Poslední změna: 6. listopad 2023 15:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK