• Ostatní programy

Ostatní programy

Rozdělení dle typu pobytů

  1. Jste-li vybráni, získáte místo na dané univerzitě i finanční příspěvek. Př.: studijní pobyty programu Erasmus+.

  2. Jste-li vybráni, máte zajištěno přijetí na danou univerzitu, ale nikoliv financování pobytu. O finanční podporu lze zažádat následně. Př.: meziuniverzitní dohody.

  3. Přijímající instituci si hledáte sami a sami si zajistíte přijetí a až poté žádáte o stipendium. Př.: mezinárodní smlouvy, AKTION, Fulbright...

Rozcestník

program

země

typ pobytu

pro koho

administrativa

Erasmus+

Evropa

studium / prac. stáž /

krátkodobé mobility doktorandů /

BIP

Bc., Mgr., Ph.D.

FHS, OZV RUK

Meziuniverzitní dohody

svět

studium

Bc., Mgr., Ph.D.

FHS, OZV RUK

SYLFF

svět

příprava disertační práce (její dokončení nebo zpracoání podstatné části)

Ph.D.

FHS, OZV RUK

4EU+

Evropa

studium

Bc., Mgr., PhD.

FHS, OZV RUK

CEEPUS

střední, východní a jihovýchodná Evropa

studium / výzkum

Bc., Mgr., Ph.D.

FHS / DZS

Fondy EHP

Island, Lichtenštejnsko, Norsko

studium/stáž

Bc., Mgr., Ph.D.

DZS / FHS

Mezinárodní smlouvy

svět

různé

Bc., Mgr., Ph.D.

FHS, OZV RUK / DZS

Visegrádský fond

Visegrádská 4, bývalá Jugoslávie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko

studium

Mgr., Ph.D.

International Visegrad Fund

AKTION

Rakousko

příprava dipl./dis. práce

Mgr., Ph.D.

DZS

DAAD

Německo

různé

Bc., Mgr., Ph.D.

DAAD

GFPS

Německo

studium / prac. stáž

Bc., Mgr.

GFPS

Česko-německý fond budoucnosti

Německo

příprava práce

Bc., Mgr., Ph.D.

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-bavorská VŠ agentura (BTHA)

Německo

studium / letní školy

Bc., Mgr., Ph.D.

BTHA

Barrande Fellowship Program

Francie

krátkodobá výzkumná stáž / cotutelle

Ph.D.

DZS AIA

Fulbright

USA

studium / výzkum

Mgr., Ph.D.

Fulbrightova komise


Nevybrali jste si? Vycestovat do zahraničí můžete také jako tzv. free-mover (pobyt si zajistíte individuálně).


Zahraniční oddělení dále zprostředkovává přímé stipendijní nabídky zahraničních institucí.


Vyžaduje-li v případě externích nabídek či individuálně zajišťovaných pobytů daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.


Poslední změna: 22. září 2023 17:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK