Fakultní dohody

Fakultní dohody jsou smlouvy uzavřené mezi FHS a zahraniční fakultou/univerzitou. V rámci těchto smluv mohou studenti FHS strávit 1 semestr na jedné z partnerských univerzit.


Z důvodu nejistého vývoje nemoci COVID-19 nenominujeme studenty na studijní pobyt v rámci Fakultních dohod v akademickém roce 20/21. Za případné komplikace se omlouváme.

Výběrové řízení

Na zahraničním oddělení FHS je potřeba odevzdat následující dokumenty:


  • Motivační dopis - studijní záměr v angličtině a v jazyce, ve kterém budete studovat

  • Studijní plán (seznam předběžně vybraných předmětů)

  • Doporučení vyučujícího FHS (bakaláři); doporučení a souhlas garantky*a SP (magistři) v češtině

  • Životopis v češtině a v jazyce, ve kterém budete studovat

  • Doklad o znalosti jazyka, ve kterém budete studovat


Možnosti výjezdu

BRAZÍLIE

1. Instituto de Psicologia da Universidade de SAO PAULO


V roce 2017 se univerzita umístila na 151.-200. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 120. místě podle žebříčku QS** a na 251.-300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Počet míst: 2 studenti / akademický rok (platí do konce roku 2022)

Stupeň studia: Bc., Mgr.

Délka pobytu: 1 semestr

Jazyk výuky: portugalština

Akademický kalendář:

Zimní semestr: srpen - prosinec

Letní semestr: březen - červenec


Webové stránky

Seznam kurzů


KOLUMBIE

2. Faculty of Social Sciences and Faculty of Humanities, Universidad Pontificia Bolivariana


Počet míst: 1 student / akademický rok (platí do roku 2023)

Stupeň studia: Bc., Mgr.

Délka pobytu: 1 semestr

Jazyk výuky: španělština

Akademický kalendář:

Zimní semestr: červenec - listopad

Letní semestr: leden - červen


Praktické informace


Nová smlouva


USA

College of Social Work, The University of Utah

Tato smlouva je uzavřena pod programem Řízení a supervize, v případě dotazů se obracejte na doc PhDr. Zuzanu Havrdovou CSc. / Mgr. Petra Vrzáčka.


(platí do roku 2023)


Obor: Sociální práce

Délka pobytu: jen krátké pobyty

Jazyk výuky: angličtina


Webové stránky

Financování studijního pobytu


V rámci nasmlouvaných míst neplatí studenti na zahraniční univezitě školné. Ostatní výdaje spojené se studiem v zahraničí (pojištění, vízum, stravu, ubytování, učebnice...) si však hradí sami.


Studenti mají možnost požádat o stipendium na pokrytí zvýšených výdajů spojených se studiem v zharaničí. Podrobněji zde.Celosvětové hodnocení univerzit


Academic Ranking of World Universities (ARWU) je žebříček, který vydává univerzita Jiaotong v Šanghaji. Žebříček je proto často označován jako "Šanghajský ranking".

Žebříček ARWU byl poprvé zveřejněn v roce 2003 – jako jeden z mála světových žebříčků přitom využívá kritéria, která se od prvního zveřejnění téměř nezměnila: absolventi instituce, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fieldsovu medaili; zaměstnanci instituce, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fieldsovu medaili; vysoce citovaní výzkumníci ve 21 širokých oborových kategoriích; články publikované v časopisech Nature a Science; publikace zanesené v Science Citation Index-Expanded a Social Science Citation Index; akademický výkon instituce převedený na počet jejích zaměstnanců.


** QS World University Rankings (QS) samostatně existuje od roku 2010. Jeho metodologie však sahá již do období let 2004–2009, kdy společnost Quacquarelli Symonds spolupracovala s časopisem Times Higher Education na žebříčku THE. QS používá pro zpracování žebříčku celkem šest stálých kritérií se stálými váhami: šetření mezi akademickou obcí, šetření mezi zaměstnavateli, citace na instituci, poměr studujících a akademických a vědeckých pracovnic/pracovníků, podíl studujících ze zahraničí, podíl akademických a vědeckých pracovnic/pracovníků ze zahraničí.


*** Times Higher Education World University Rankings (THE) je žebříček vysokých škol, za nímž stojí britský časopis Times Higher Education. THE se nezaměřuje pouze na jednu oblast činnosti vysokých škol a nevyužívá pro srovnávání institucí pouze jednoho zdroje: vedle vědecké, výzkumné a vývojové činnosti se zaměřuje také na vzdělávání, spolupráci s vnějším světem či mezinárodní rozměr instituce; vedle mezinárodní bibliografické databáze Web of Science se opírá o data z šetření mezi akademickou obcí.


Univerzita Karlova se v roce 2017 umístila na 201.–300. místě podle žebříčku ARWU, na 302. místě podle žebříčku QS a na 401.-500. místě podle žebříčku THE.


Poslední změna: 29. prosinec 2020 16:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK