• Aktuality

Aktuality

Fulbrightovo stipendium na rok 2022/23

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA. Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM...

16. dubna 2021


Studium v Polsku a Estonsku, kurzy estonštiny

MŠMT vypisuje dodatečné výběrové řízení na obsazení stipendijních míst na studijních pobytech pro studenty BSP, MSP a DSP a pobytech pro akademické pracovníky. Studenti se mohou hlásit na pobyty v délce 2 až 10 měsíců, akademičtí pracovníci se ucházejí o pobyty v délce 1 až 5 měsíců. Termín odevzdání přihlášek je 10. 5. 2021 do 12 hodin.

14. dubna 2021


Stipendijní pobyt v Lucembursku (LS 2021/2022)

Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení pro stipendijní studijní pobyt na University of Luxembourg v letním semestru akademického roku 2021/2022. Výběrové řízení se týká studentů bakalářského a magisterského stupně studia. Univerzita Karlova může nominovat jednoho studenta/studentku, který/á má zájem o semestrální pobyt na University of Luxembourg coby tzv. Free Mover.

14. dubna 2021


Meziuniverzitní dohody - LS 2021/2022

Rektorát UK vyhlašuje výběrová řízení na studijní pobyty na vybraných univerzitách v USA, Kanadě, Mexiku, Francii, Brazílii, Izraeli, Koreji, Austrálii, Srbsku, Rusku a Japonsku v letním semestru 2021/2022. Uzávěrka přihlášek na níže uvedené univerzity byla stanovena na 10. 5. 2021.

12. dubna 2021


Stipendijní pobyty - Německo a Švýcarsko, 2021/22

Podobně jako v uplynulých letech nabízí naše partnerské univerzity v Německu a Švýcarsku několik stipendijních pobytů na akademický rok 2021/2022 pro studující a doktorandy v rámci meziuniverzitní spolupráce. Uzávěrka přihlášek na níže uvedené univerzity byla stanovena na 25. 4. 2021.

7. dubna 2021


Letní kurz korejského jazyka

Akademická informační agentura vypsala výběrové řízení na letní kurzy korejského jazyka pořádané v r. 2021 vybranými vysokými školami v Korejské republice.

7. dubna 2021


Short stays at TU Dresden

The TU Dresden (Germany) has renewed its Call for applications for short study and research stays at the School of Humanities and Social Sciences in 2021. With the DAAD-funded programm „Eastern partnerships“, the aim is to strengthen cooperation between the TU Dresden and (young) scholars of partner universities in Central and Eastern Europe.

6. dubna 2021


POINT - finanční podpora na krátké pobyty v zahraničí

Připomínáme, že máte možnost podat žádost o příspěvek v rámci jarního kola POINT (podpora internacionalizace na UK). Své žádosti můžete zasílat od 1. dubna do 30. dubna 2021.

31. března 2021


Stipendia DAAD do Německa

K 30. dubnu 2021 mohou žádat doktorandi, absolventi magisterských studijních programů, postdoktorandi a VŠ učitelé o stipendia DAAD na pobyty začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2021.

17. března 2021


University of Alberta - Doctoral Research Fellowship

The Czech Doctoral Research Fellowship is tenable in the 2021-2022 academic year (1 September 2021 - 31 August 2022) at the Wirth Institute for Austrian and Central European Studies of the University of Alberta in Edmonton, Canada. The Fellowship is valued at CAN $ 27,600.00 and will be paid in equal monthly installments at the end of each month, beginning September 2021.

19. února 2021
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter