• Aktuality

Aktuality

Stipendia AKTION (AT) na přípravu diplomových a disertačních prací

Program AKTION ČR – Rakousko nabízí stipendia pro přípravu diplomové či disertační práce v délce 1-5 měsíců.

Stipendia jsou vhodná pro studenty všech studijních oborů...

21. září 2021Fond mobility UK - podzimní kolo

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. Fond mobility je určen především pro magisterské a doktorské studenty (pouze prezenční formy studia), a to na:

15. září 2021


Stipendia GFPS do Německa

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů do zahraničí, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.

7. září 2021
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter