• Aktuality

Aktuality

4. prosince 2020

Virtuální a fyzické mobility Erasmus – čerpání stipendia

Q: Mám nárok na stipendium, když budu na partnerské univerzitě studovat online z domova (z České republiky)?

A: V případě pouze virtuálních mobilit (tj. student zůstává v ČR a sleduje odtud online výuku např. ve Velké Británii) studentům nepřísluší grant Erasmus.


Q: Mám nárok čerpat stipendium, když odjedu do cílové destinace a odtamtud se budu účastnit online výuky, kterou univerzita nabízí?

A: V případě toho, že student odjede do destinace a bude zde sledovat online výuku (nebo kombinaci online výuky a částečné prezenční výuky), stipendium čerpá klasicky v plné výši.


Q: Ovlivní covid-19 čerpání stipendia u klasických fyzických mobilit?

A: V případě klasických fyzických mobilit se nic nemění a studentům nadále přísluší stipendium v plné výši.


Pojištění

Q: Jak to je s cestovním zdravotním pojištěním v době covidové?

A: Výrazně doporučujeme si možnosti pojištění ověřit u Vámi vybrané pojišťovny. Je velmi pravděpodobné, že pro Váš výjezd nebude možné získat cestovní zdravotní pojištění, které by krylo výdaje spojené s případnou nákazou Covid-19. Univerzita Karlova nenese zodpovědnost za případné výdaje spojené s léčbou nebo hospitalizací v souvislosti s touto nákazou. Doporučujeme zvážit všechna rizika výjezdu bez pojištění.


Q: Rizika jsem zvážil/a a i přesto jsem se rozhodl/a vyjet na Erasmus bez pojištění, které by pokrývalo výdaje spojené s případnou nákazou Covid -19. Musím něco zařídit?

A: V takovém případě musí každý účastník Erasmus+ výjezdů aktuálně společně s Účastnickou smlouvou Erasmus+ podepsat Čestné prohlášení, kde deklaruje, že si toho je vědom.


Q: Kdy a kde takové Čestné prohlášení podepisuji?

A: Čestné prohlášení se podepisuje v Evropské kanceláři UK společně s podpisem Účastnické smlouvy.


Výjezd z ČR

Sledujte Mapu cestovatele MZV ČR, kde najdete nejaktuálnější informace o cestování z ČR do zahraničí.

Příjezd do ČR


Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete na webu MZČR, koronavirus.mzcr.cz.

Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter