• Aktuality

Aktuality

1. února 2021

Tradiční studentská konference UNICA bude letos na téma „Transforming your University in the post-COVID 19 age“. Nabídka je určena pro studenty posledního ročníku bakalářského a jakéhokoliv ročníku Mgr. a PhD. studia a to studentům všech vědních oblastí.


Zájemci zašlou na Zahraniční oddělení FHS UK:

  • 1) Max. 1 stranu dlouhý motivační dopisu

  • 2) Základní údaje jako jméno, fakulta, mail, telefon, úroveň studia (Bc, Mgr, PhD)


Deadline pro zaslání podkladů je pondělí 1. března 2021.


Následně proběhne výběrové řízení na úrovni rektorátu a vítězové budou požádáni o dodání dalších materiálů. Ubytování a stravu hradí UNICA, zatímco cestovné hradí OZV RUK. Konference se bude konat v Lisabonu, nicméně je samozřejmě možné, že i letos proběhne online formou. Časově je konference plánována v rozmezí mezi 18. a 21. červencem 2021.


Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter