• Aktuality

Aktuality

15. února 2023

Stipendijní program SYLFF 2023/24

Stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) slouží k podpoře vzdělávání vynikajících studentů s vůdčím potenciálem, kteří studují v humanitních a společenskovědních oborech.


Program je určen pro studenty denní formy doktorského studia (student nejvýše 3. ročníku) sociálno-vědního nebo humanitního zaměření. Důležitým kritériem pro podporu konkrétního výzkumu je jeho přínos pro společnost.

Během doby pobírání stipendia je studentovou povinností dokončit nebo vypracovat podstatnou část své dizertační práce a realizovat část výzkumu v zahraničí.


Stipendium je udělováno na rok s možností prodloužení o jeden další rok. Výše stipendia je 12 500 USD/rok.


Uzávěrka přihlášek: 29. dubna 2023.

Bližší informace jsou k dispozici zde.


Online webinář

Online informační schůzka k letošní výzvě programu SYLFF se uskuteční dne 6.4. v 16:00h pod tímto linkem.Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK