• Aktuality

Aktuality

22. března 2023

Vyhlašujeme Fakultní soutěž o finanční podporu pro studenty, kteří na kalendářní rok 2023 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí jako tzv. free-movers, tj. pobyt na zahraniční univerzitě/instituci si zajišťují sami (a jenž nebude pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů).


Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2023 (včetně).

Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK