• Aktuality

Aktuality

22. března 2023

Předáváme nabídku neplacené stáže pro studující na pozici stážisty úseku OBSE Stálé mise ČR při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni (4. září – 15. prosince 2023). Nabídky mohou využít pouze studující české státní příslušnosti a prezenční formy studia, přičemž se preferují studenti magisterského studia. Více o stáži se dozvíte v tomto dokumentu.


Prosíme o zaslání následujících dokumentů:

  • Strukturovaný životopis v AJ

  • Motivační dopis v AJ (max.1 normostrana)

  • Písemné doporučení vyučujícího FHS UK


Uzávěrka přihlášek byla stanovena na 4. dubna 2023 (včetně). V prvním kole probíhá výběr na fakultě, která následně vybrané uchazeče postoupí do celouniverzitního výběrového kola na RUK.
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK