• Aktuality

Aktuality

11. dubna 2023

V rámci programu Erasmus+ FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na účast na krátkodobém kombinovaném intenzivním programu (BIP) „FieldS“ zaměřeného na terénní praxi. Program nabízí prohloubení vědění v oblasti metodologie spojené s antropologickými, etnologickými, sociálně ekologickými a humánně etologickými výzkumy.


Program je určen studujícím FHS UK doktorských studijních programů Obecná antropologie / Sociální ekologie a magisterských studijních programů Antropologická studia / Sociální a kulturní ekologie.


Uzávěrka pro podání žádostí:

Podepsaný motivační dopis je třeba zaslat e-mailem na zahraniční oddělení FHS UK do termínu uzávěrky 25. dubna 2023 (včetně).


Organizátor:

Program je realizovaný Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici ve spolupráci s University of Goteborg a Univerzitou Karlovou (FHS, FF, PřF)


Termín a náplň:

Výukový program kombinuje online přednášky a následnou fyzickou mobilitu.


Náplň:

  • 3-denní webinář na téma metod terénní praxe (3. – 5. května 2023)

  • 7-denní kurz terénní práce v romské komunitě pod supervizí (21. – 28. května 2023)

Lokality: střední Slovensko (Lom nad Rimavicou, Klenovec, místa terénní praxe: Sihla, Kysuca, Dolinka).


Financování výjezdu: Erasmus+ stipendium (pobyt a cesta), 70 EUR/den x 7 dní


Podmínky účasti a požadavky k výběrovému řízení:

  • 1. Aktivní studium na FHS UK v doktorském studijním programu Obecná antropologie / Sociální ekologie (maximálně ve 4. ročníku) nebo navazujícím magisterském studijním programu Antropologická studia / Sociální a kulturní ekologie (maximálně ve 3. ročníku).

  • 2. Zaměření na antropologii / humánní etologii / sociokulturní ekologii / etnologii

  • 3. V případě Mgr. studujících: absolvování kurzů nebo aktuálně zapsané kurzy terénních metod / metody etnografického výzkumu apod.

  • 4. V případě PhD. studujících: příbuzné téma/zaměření doktorské práce

  • 5. Motivační dopis (z něhož je zřejmé propojení účasti se studiem na FHS)


Výběrové řízení: došlé žádosti posoudí vyučující a vedoucí katedry antropologie ve spolupráci se zahraničním oddělením FHS a hlavní organizátor.


Počet míst: 5


Další informace k programu lze získat u doc. PhDr. Ivana Murina, PhD.
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK