• Aktuality

Aktuality

14. září 2023

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK v jarním kole 2023. Fond mobility je určen především pro magisterské a doktorské studenty (pouze prezenční formy studia), a to na:


  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

  • krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí


Přihlášky lze podávat elektronicky přes aplikaci IS věda od 18. 9. 2023 do 17. 10. 2023 (13:00).


Více informací o Fondu mobility UK naleznete zde.The International Office of the CU Faculty of Humanities has announced a call for applications in the Mobility Fund CU in the 2023 spring round.


The objective of MF CU is to provide financial support, particularly for:

  • study for a period of one or two semesters at a foreign university

  • short-term scientific or research stays abroad


Support from MF CU funds can be provided to:

  • students in full-time study (MA and PhD students are preferred)

  • students who fulfill their study plan in timely manner


You may submit your applications online via the CU portal "IS Věda" from September 18 to October 17, 2023, 13:00 (1 PM).


You can find more information here.

Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK