• Aktuality

Aktuality

1. listopadu 2023

Připomínáme, že máte možnost podat žádost o příspěvek v rámci podzimního kola POINT (podpora internacionalizace na UK). Své žádosti můžete zasílat od 1. listopadu do 30. listopadu 2023, 16:00.


Mezi podporované aktivity patří:

  • účasti či výjezdy studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

  • mezinárodní soutěže a mistrovství,

  • studentské konference,

  • reprezentaci UK na mezinárodním plénu vztahujícím se k internacionalizaci aktivit univerzity.


Více informací najdete zde.

Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK