• Aktuality

Aktuality

10. února 2021

Stipendijní program SYLFF (Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) se vyhlašuje od roku 1987 a je určen na podporu studentů, kteří studují v humanitních a společenských oborech. Jeho cílem je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce etnickém původu, náboženství a politických systémech.


Program je určen pro studenty denní formy doktorského studia (student nejvýše 3. ročníku) sociálního nebo humanitního zaměření. Stipendium je udělováno na rok s možností prodloužení na další rok. Výše stipendia je 12 500 USD/rok. Během pobytu je studentovou povinností dokončit nebo vypracovat podstatnou část své dizertační práce. Podmínkou pro udělení stipendia je realizace zahraničního pobytu.


K výběrovému řízení studenti předloží studenti následující dokumenty:

 • Životopis s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti

 • Motivační dopis obsahující plány po ukončení studia

 • Projekt disertační práce obsahující základní teze

 • Doporučení školitele, včetně souhlasu vedoucího katedry/pracoviště

 • Seznam plánovaných aktivit pro dobu pobírání stipendia na 2 roky (slouží pro hodnocení k udělení stipendia v 2. roce)

 • Při výjezdu nutno dodat oficiální akceptační dopis zahraniční univerzity

 • Čestné prohlášení, že student nepobírá současně jiné stipendium (mimo standardní doktorské stipendium a GAUK), tedy jiné spolufinancování pobytu, např. Fond mobility, jiná nadace apod.

 • Bankovní údaje pro zaslání stipendia


Dokumenty předloží student na zahraniční oddělení fakulty v anglickém jazyce v .pdf formátu do 21. dubna 2021. Více informací najdete na stránkach Rektorátu Univerzity Karlovy.
Pro otázky související s tímto programem jsme připravili informativní on-line setkání, které se bude konat 18. března 2021 od 16,30 hod. prostřednictvím aplikace Teams.

Program:

 • Představení programu SYLFF, jeho podmínky, principy a zásady, hodnotící kritéria, možnosti využití stipendia a navazující programy

 • Krátké prezentace současných stipendistů

 • Dotazy, diskuse


Svoji účast prosím potvrďte do 17. března 2021 na .

Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter