Ethics and Politics in the European Context Network

Informace o síti: Ethics and Politics in the European Context


Číslo sítě: CIII-PL-0702-09-2021


Koordinátor sítě: Polsko, John Paull II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Sciences


Partnerské univerzity:

Albánie: Catholic University Lady of Good Counsel Tirana (Faculty of Economics and Political Sciences)

Maďarsko: Corvinus University of Budapest (Faculty of Social Sciences and International Relations)

Makedonie: University Sts.Cyril and Methodius, Skopje (Faculty of Law ,,Justinijan Prvi’’); University St. Kliment Ohridski, Bitola (Faculty of law - Kicevo)

Polsko: John Paull II Catholic University of Lublin (Faculty of Social Sciences); Cardinal Stefan Wyszynski University (Institute of Political Science); University of Wroclaw (Institute of Political Science); Pontifical University of John Paul II in Cracow (Faculty of Philosophy)

Rakousko: Universität Wien (Institut für Sozialethik, Institut für Politikwissenschaft)

Rumunsko: University of Bucharest (Faculty of Political Science); Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca (Faculty of Orthodox Theology - Section Social Theology); Lu-cian Blaga University of Sibiu (Departament of Protestant Theology)

Slovensko: Katolícka univerzita v Ružomberku (Teologická fakulta, Institut aplikované etiky); Trnavská univerzita v Trnave (Filozofická fakulta)

Slovinsko: University of Ljubljana (Faculty of Theology)

Srbsko: Belgrade University (Faculty of Philosophy, Department of History


Tématické zaměření: politická kultura Evropy a její hodnoty (lidská práva, demokracie, solidarita, občanská společnost a důvěra apod.)

Síť se zabývá politickými a ekonomickými tématy z pohledu etiky, teologie a politologie (lidská práva, občanská společnost a vývoj demokracie a solidarity v procesech transformace ve střední Evropě, nacionalismus, patriotismus a populismus v Evropě).Poslední změna: 13. květen 2021 10:50 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter