Belgie

University of ANTWERP

KU LEUVEN

Université de LIEGE

Université catholique de LOUVAIN


Z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) již nejsou emailové adresy studujících uvedeny přímo na webu, pokud nám je však studující poskytli, rády vám je na požádání předáme. Stačí napsat na .

University of Antwerp

Fakulta: Faculty of Arts, Department of Philosophy

Obor: filosofie

Stupeň studia: Mgr.

Jazyk výuky: angličtina

Počet míst: 2

stránky univerzity informace pro studenty

KU Leuven

Fakulta: Faculty of Arts

Obor: humanitní studia

Stupeň studia: Bc., Mgr.

Jazyk výuky: angličtina

Počet míst: 2

stránky univerzity / informace pro studenty / nabídka kurzů


Závěrečné zprávy studentů: ZS 14/15 EKS, ZS 14/15 SOS, ZS 15/16 RS, ZS 16/17 EKS, ZS 16/17 EKS, ZS 17/18 EKDD, LS 17/18 SHV, LS 19/20 SHV, ZS 20/21 EKS, ZS 21/22 SKE, LS 21/22 SHV, LS 22/23 SHV AJ


blog o Lovani a studiu na KU Leuven


Université de Liège

Fakulta: Faculté des Sciences Sociales (Vous pouvez choisir des cours dans toutes nos filières de Bachelier et de Master; vous devez absolument avoir, pour chaque quadrimestre : au minimum la moitié de votre liste de cours provenant de nos programmes – le cours de français non compris.)

Obor: humanitní studia

Stupeň studia: Bc., Mgr.

Jazyk výuky: francouzština – většina kurzů, angličtina; požadovaná úroveň: B1; studenti prokazují znalost jazyka doložením certifikátu + absolvováním jazykového testu po příjezdu na univerzitu; podrobněji zde

Počet míst: 2


stránky univerzity / informace pro studenty / nabídka kurzů

video


Závěrečné zprávy studentů: ZS 14/15 SOS, 18/19 ZS SHV

Université catholique de Louvain

Fakulta: Faculté de philosophie, arts et letteres (alespoň 50 % kurzů musí být z této fakulty)

Obor: filosofie

Stupeň studia: Bc., Mgr.

Jazyk výuky: francouzština, angličtina

Akademický kontakt: doc. Karel Novotný M.A., Ph.D.

Počet míst: 2

stránky univerzity / informace pro studenty / nabídka kurzů

akademický kalendář


Závěrečné zprávy studentů: LS 13/14 EKS, ZS 18/19 SHV


blog o Lovani


Poslední změna: 4. září 2023 15:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK