Island

University of Iceland, REYKJAVÍK


Z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) již nejsou emailové adresy studujících uvedeny přímo na webu, pokud nám je však studující poskytli, rády vám je na požádání předáme. Stačí napsat na .

University of Iceland, Reykjavík

V roce 2016 se univerzita umístila na 201.–250. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Fakulta: School of Humanities (Course selection must consist of at least 60% of courses withing the faculty of nomination.)

Obor: humanitní studia

Stupeň studia: Bc., Mgr.

Jazyk výuky: angličtina

Počet míst: 2


Studenti ze zemí mimo EU/EEA se mohou z důvodu dřívějšího termínu pro podávání přihlášek hlásit pouze na letní semestr.

stránky univerzity / informace pro studenty

akademický kalendář: ZS: srpen–prosinec, LS: leden–květen


Závěrečné zprávy studentů: 11/12 OA, ZS 12/13 SHV, LS 12/13 OA, ZS 13/14 SKE, ZS 15/16 GS, ZS 16/17 EKS, 16/17 EKS, ZS 17/18 SHV, ZS 17/18 SHV, ZS 19/20 EKS, ZS 20/21 SHV, ZS 20/21 RS


Poslední změna: 22. únor 2021 13:34 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter