Rakousko

Central European University

University of GRAZ

Katolische Privatuniversität LINZ

Universität WIEN

University of Applied Arts Vienna


Z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) již nejsou emailové adresy studujících uvedeny přímo na webu, pokud nám je však studující poskytli, rády vám je na požádání předáme. Stačí napsat na .


Charles Abroad:

Central European University, Vienna

Fakulta: Department of Gender Studies / History / Medieval Studies

(MA students: 50% rule: Erasmus students are required to take 50% of their courses in the host department while they can take the rest of the courses from other departments. The 50% is understood as general workload reflected in the number of ECTS credits rather than the number of individual courses)

(BA students: to be defined by partner university)

Obor: humanitní studia

Stupeň studia: Bc., Mgr.

Jazyk výuky: angličtina (univerzita požaduje znalost jazyka na úrovni C1)

Počet míst: 3

Admission for Erasmus studies at CEU is not automatic. Applicants are asked to submit an online application. Submitted applications are evaluated on the basis of the quality of the application, the applicant's academic strength as well as his/her knowledge of English.

stránky univerzity / informace pro studenty

nabídka kurzů Students need to choose the respective receiving department at CEU.


video / akademický kalendář


Výuka je na partnerské instituci organizována v trimestrech (Fall/ Winter/Sping). V rámci Spring semestru je nabídka předmětů minimální, důrazně doporučujeme studentům vyjíždět pouze na Fall nebo Winter semestr.


Závěrečné zprávy studentů: 10/11 GS, ZS 17/18 OA, ZS 23/24 SHV

University of Graz

Fakulta: Coordination Centre for Gender Studies and Equal Opportunities

Obor: Genderová studia

Stupeň studia: Mgr.

Jazyk výuky: němčina a angličtina (doporučuje se úroveň NJ B2 - není zaručeno, že nabídka kurzů v AJ bude stačit na získání 30 ECTS)

Počet míst: 2

stránky univerzity / informace pro studenty

Katolische Privatuniversität LINZ

Obor: filosofie

Stupeň studia: Mgr.

Jazyk výuky: němčina

Akademický kontakt: prof. Karel Novotný M.A., Ph.D., DSc.

Počet míst: 2

stránky univerzity / infromace pro studenty

Universität Wien

Fakulta: Gender Research Office

Obor: genderová studia – jiný obor nelze studovat

Stupeň studia: Mgr.

Jazyk výuky: němčina (převážná většina kurzů v oboru genderová studia se nabízí v němčině: student musí prokázat dostatečnou znalost jazyka), (angličtina)

Počet míst: 2

stránky univerzity / informace pro studenty


Na tuto univerzitu důrazně doporučujeme se hlásit pouze na zimní semestr v rámci hlavního výběrového řízení (s ohledem na termíny zkouškového období v LS).


Fakulta: Institut für Philosophie

Obor: filosofie

Stupeň studia: Bc., Mgr.,

Jazyk výuky: němčina (úroveň B2), angličtina

Počet míst: 2

stránky institutu / informace pro studenty


Závěrečné zprávy studentů: 11/12 OHSD, ZS 13/14 SOS, LS 13/14 OHSD, ZS 14/15 GS, 14/15 GS, LS 16/17 SHV, ZS+LS 20/21 GS, ZS 22/23 SHV


Přečtěte si více o Universität Wien na blogu Charles Abroad!

University of Applied Arts Vienna

Program: Cross-Disciplinary Strategies

Obor: humanitní studia

Stupeň studia: Bc.

Jazyk výuky: angličtina (B2), němčina

Počet míst: 2

Partnerská univerzita následně posuzuje nominované studující ve vlastním výběrovém řízení a to na základě zaslaných materiálů, které si od studujících vyžádá. Finální rozhodnutí o přijetí studujících je proto na partnerské univerzitě.

stránky univerzity / infromace pro studenty


Závěrečné zprávy studentů: LS 21/22 SHV, LS 22/23 SHV


Poslední změna: 19. únor 2024 16:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK