Estonsko

Tallinn University

University of Tartu


Z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) již nejsou emailové adresy studujících uvedeny přímo na webu, pokud nám je však studující poskytli, rády vám je na požádání předáme. Stačí napsat na .

Tallinn University

Fakulta: School of Educational Sciences

Obor: humanitní studia

Stupeň studia: Bc., Mgr.

Jazyk výuky: angličtina

Počet míst: 2


stránky univerzity / informace pro studenty / nabídka kurzů

The agreement is a part of the EDIC+ (Education for Democratic Intercultural Citizenship+) project. Students will also participate in the EDIC module courses.

University of Tartu

Katedra: Department of Semiotics (přednost mají studující EKS)

Obor: humanitní studia

Stupeň studia: Bc., Mgr., Ph.D

Jazyk výuky: angličtina

Počet míst: 2


stránky univerzity


Poslední změna: 28. duben 2021 15:31 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter