V zahraničí

Během pobytu v zahraničí vás čeká pouze jedna povinnost - včasné provedení změn studijního plánu. Pokud vyjíždíte v zimním semestru a chtěli byste si pobyt prodloužit, níže najdete všechny potřebné informace.

Změny studijního plánu

Na začátku studia na zahraniční univerzitě je možné změnit původně schválený studijní plán. Konečné změny musí být provedeny nejpozději do měsíce po začátku semestru na dané univerzitě. Změny se provádějí opět v on-line aplikaci. Měněné předměty je třeba smazat či přidat nové, a to stejným způsobem, jako při tvorbě původního studijního plánu. Magisterští studenti změny konzultují s garantkou*em SP.


Provedení změn je třeba oznámit zahraničnímu oddělení ve chvíli, kdy studijní plán získá definitivní podobu. ZO poté vytiskne formulář Changes to the LA a zajistí požadované podpisy.


Je důležité, aby se předměty v online aplikaci přesně shodovaly s předměty, které student opravdu absolvuje! Zůstanou-li ve studijním plánu předměty, které student neabsolvuje, nebo naopak absolvuje předměty, které nebyly ve studijním plánu uvedeny, situace je posuzována jako nesplnění studijní smlouvy.

Prodloužení pobytu

Pokud má student zájem prodloužit si pobyt ze zimního semestru na letní, musí si nejprve promyslet, zda mu to nenaruší průběh studia na FHS (řádné plnění povinných zkoušek/atestů/státnic atp.) studijní pobyt v zahraničí studijní povinnosti na FHS neodsouvá.


O možnosti prodloužit pobyt budou studenti včas informováni emailem. Uzávěrka pro prodloužení bývá na konci října.


Zájemci o prodloužení pobytu dodají (e-mailem) na zahraniční oddělení FHS:

  • 1) Motivační dopis (proč chcete prodlužovat a jaký to pro vás bude mít studijní přínos)

  • 2) Seznam předběžně vybraných kurzů na LS (v případě, že budete vybráni, v online aplikaci je třeba doplnit předměty na druhý semestr, tedy opět provést změny ve studijním plánu a o provedení změn informovat ZO)

  • 3) Na zahr. oddělení je třeba doručit formulář Extension of Study Period, schválený zahraniční institucí

  • 4) Souhlas garantky*a příslušného studijního programu (magistři)Poslední změna: 18. červenec 2022 13:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK