Na konci pobytu

Confirmation of Study Period

= Potvrzení o délce pobytu - doručte originál dokumentu do EK na RUK (1.patro, č. 109) (úřední hodiny).

Potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu, jinak hrozí možnost vrácení poměrné části uděleného stipendia.

Transcript of Records

= Výpis studijních výsledků / potvrzení o absolvování předmětů přinést/nechat zaslat originál na zahraniční oddělení FHS (dokument poté přepošleme do evropské kanceláře RUK.


Na základě výpisu studijních výsledků zapíše zahr. oddělení FHS absolvované předměty a získané kredity do SIS podle Opatření děkana č. 19/2020.

Závěrečné zprávy pro EK

  • Mobility Tool/EU Survey (celoevropská databáze)

    Pokyny k vyplnění zprávy obdržíte ve formě automatického e-mailu generovaného databází po skončení studijního pobytu v zahraničí.

Akademický dotazník FHS

K dispozici zde - zaslat emailem na zahr. oddělení FHS - informace budou poskytnuty studentům se zájmem o danou univerzitu.

Ponávratový Academy EU test (OSL)

Pokud jste v testu nezískali výsledek s úrovní C2, čeká vás ještě jeden test, který má za cíl mapovat vaše jazykové zlepšení.

Erasmus vám nestačil? :)

Pokud chcete i po návratu z Erasmu zůstat v kontaktu s mezinárodním prostředím, přidejte se do buddy programu, který zaštiťuje ESN CU Prague. Zaregistrovat se můžete tady.


Zahraničnímu oddělení můžete také zaslat fotografie z pobytu (zejména zahraniční univerzity) či odkaz na blog, psal/-a-li jste si během pobytu v zahraničí nějaký. Rádi se o ně podělíme s ostatními studenty.


Kromě toho samozřejmě můžete na Erasmus vyjet znova, stačí si hlídat, že celková délka pobytů nepřekročí 360 dní v rámci daného stupně studia.


Poslední změna: 25. listopad 2022 16:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK