Školení zaměstnanců

Popis programu

 • Většina nabídek Staff Training Weeks (školení) pořádaných zahraničními institucemi je průběžně zveřejňována zde, nabídky lze ale také vyhledávat individuálně.

 • Doporučená minimální délka školení je 5 pracovních dnů.

 • Maximální částky podpory na pobytové náklady k dispozici zde. Do celkové maximální částky pobytových dnů lze započítat i den cesty těsně před začátkem či po ukončení školení, ale pouze v odůvodněných případech.

 • Jízdné: počítá se podle vzdálenosti zahr. univerzity od Prahy. Výpočet vzdálenosti lze provést na této stránce (tzv. distance calculator). Sazby maximální finanční podpory na jednotlivé vzdálenosti jsou uvedeny v tabulce níže, daná sazba platí na obě cesty (tam / zpět):

  délka cesty

  sazba

  100 až 499 km

  180 EUR

  500 až 1 999 km

  275 EUR

  2 000 až 2 999 km

  360 EUR

  3 000 až 3 999 km

  530 EUR

  4 000 až 7 999 km

  820 EUR

  8 000 km a více

  1 500 EUR


  Cena letenky/jízdenky nesmí danou sazbu překročit.


Bližší informace najdete také na stránkách evropské kanceláře RUK.


Výběrové řízení na školení

 • Podmínky přijetí si určuje každý organizátor sám - mohou se tedy lišit.

 • Výběr účastníků potvrzuje organizátor na základě dodaných dokumentů.

 • V momentě, kdy budete mít potvrzenou účast ze strany organizátora, zažádejte si o financování pobytu na školení z prostředků Erasmus+ (mobilita zaměstnanců školení).


Administrativní postup

 1. Vyplňte tzv. pracovní program Mobility Agreement Staff Mobility for Training, nechte jej potvrdit vedoucím pracoviště a odešlete ke schválení na zahraniční univerzitu organizátorovi školení (např. zahraniční oddělení)

 2. Vyplňte návrh na vyslání na zahraniční pracovní cestu, účel cesty: školení, variabilní symbol pro financování z prostředků Erasmus+: 710 111

 3. Schválený pracovní program spolu s návrhem na vyslání doneste na zahraniční oddělení. Zahraniční oddělení připraví účastnickou smlouvu o poskytnutí grantových prostředků.

 4. Po návratu dokládáte jak dokumenty k pracovní cestě, tak dokumenty k čerpání prostředků z programu Erasmus+: Potvrzení o délce školení a Závěrečnou zprávu ze školení, následně vyplníte také online dotazník EU Survey v nástroji Mobility Tool.

  Dokumenty doneste ke kontrole na zahraniční oddělení.Poslední změna: 25. listopad 2019 16:06 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter