Výběrové řízení

Harmonogram

Univerzita Karlova organizuje výběrové řízení na oba typy výjezdů (výuky nebo školení) čtyřikrát ročně pro každé čtvrtletí zvlášť.


Harmonogram výběrových řízení na zaměstnaneckou mobilitu


realizace výjezdu (čtvrtletí)

Podávání žádostí

leden - březen (Q1)

listopad

duben - červen (Q2)

únor

červenec - září (Q3)

květen

říjen - prosinec (Q4)

srpen


Výzvy pro podávání žádostí pro jednotlivá období včetně dat uzávěrek jsou zveřejňovány v Aktualitách ZO FHS.

Žádosti pro výjezdy ve 3. čtvrtletí bude možné podávat od 1. do 31. května 2023 (15:00).

Podání žádosti

Žádosti spolu s požadovanými přílohami se podávají elektronicky prostřednictvím webové aplikace IS Věda (po přihlášení v modulu PAS projekty a soutěže) nejpozději k termínu uzávěrky.

 • Požadovanou přílohou je Program mobility, do něhož je třeba uvést náplň daného pobytu a plánované aktivity včetně konkrétního plánu přednášek či aktivit školení (v závislosti na typu výjezdu).

  vzorově vyplněný program mobility a číselníky


  Vyplněný formulář se klvádá do Žádosti v aplikaci (záložka "Přílohy").

 • V případě výukových pobytů je podmínkou výjezdu platná interinstitucionální smlouva s danou fakultou/univerzitou. Je třeba, aby smlouva byla v platnosti (uzavřena) nejpozději v době podání žádosti do výběrového řízení. viz. Seznam partnerských univerzit FHS.

  V případě školení není interinstitucionální smlouva vyžadována a je tak možné mobilitu realizovat i mimo partnerskou instituci.

 • Plánovaný pobyt a náplň je třeba předjednat se zahraničním partnerem na dané hostitelské univerzitě (v případě výukových pobytů pracoviště dle interinstitucionální smlouvy), a také s vedoucím pracoviště na FHS.

 • Po založení žádosti bude třeba, aby Vaši žádost v aplikaci schválil vedoucí vašeho pracoviště na FHS a to ještě před danou uzávěrkou.

  Bez daného souhlasu nebude možné žádost v aplikaci "odevzdat".

 • Doporučená délka pobytu je 5 dní, minimální 2 dny; v rámci výukového pobytu je třeba odučit min. 8 hodin.


Podrobné informace k Erasmus mobilitám a administrativnímu postupu výběrového řízení jsou k dispozici v sekci Erasmus+ zaměstnanecká mobilita.


Výběrové řízení

Žádosti nominované z fakultního výběrového řízení jsou následně zaslány ke schválení Evropskou kanceláří RUK.










Poslední změna: 27. duben 2023 13:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK