Výběrové řízení

Výzvy pro podávání žádostí včetně data uzávěrky pro dané obbdobí jsou zveřejňovány v Aktualitách ZO FHS.


Plánovaný termín pobytu a aktivity je třeba v dostatečném předstihu před odevzdáním žádosti dohodnout se zahraničním partnerem na dané hostitelské univerzitě (v případě výukových pobytů pracoviště dle interinstitucionální smlouvy), a také s vedoucím pracoviště na FHS.

Harmonogram

Univerzita Karlova organizuje výběrové řízení na oba typy výjezdů (výuky nebo školení) čtyřikrát ročně pro každé čtvrtletí zvlášť.

realizace výjezdu (čtvrtletí)

Podávání žádostí

leden - březen (Q1)

listopad

duben - červen (Q2)

únor

červenec - září (Q3)

květen

říjen - listopad/nejdéle začátek prosince (Q4)

srpen

Podání žádosti

Žádosti spolu s požadovanými přílohami se podávají elektronicky.

Žádosti spolu s požadovanými přílohami se podávají elektronicky prostřednictvím webové aplikace IS Věda (po přihlášení v modulu PAS projekty a soutěže) nejpozději k termínu uzávěrky.


 • Požadovanou přílohou je schválený formulář Program mobility. Formulář se vkládá do Žádosti v aplikaci IS Věda (záložka "Přílohy").


  Je třeba uvést plánované aktivity na jednotlivé dny včetně konkrétního plánu přednášek či aktivit školení (v závislosti na typu výjezdu).

  Podrobný návod pro vyplnění formuláře je k dispozici vevzorovém programu mobility, který doporučujeme prostudovat.


  Formulář je třeba nechat podepsat hostitelskou institucí a vedoucím pracoviště na FHS.

  (výjimkou je plánovaný výjezd na tzv. Staff Training Week -STW-, kde není v době uzávěrky pro podání žádosti do výběrového řízení partnerskou institucí ještě rozhodnuto o přijetí/nepřijetí přihlášky na daný STW. V tomto případě je možné přiložit Program mobility bez podpisů).


  Vyplnění programu mobility doporučejeme konzultovat se zahraničním oddělením FHS s předstihem před odevzdáním žádosti.

 • Nebude-li k žádosti přiložen program mobility, nebude žádost posuzovávana.


 • V případě výukových pobytů je podmínkou výjezdu platná interinstitucionální smlouva s danou fakultou/univerzitou.

  Je třeba, aby smlouva byla v platnosti (uzavřena) nejpozději v době podání žádosti do výběrového řízení. viz.Seznam partnerských univerzit FHS.


  V případě školení není interinstitucionální smlouva vyžadována a je tak možné mobilitu realizovat i mimo partnerskou instituci.


 • Po založení žádosti v IS Věda bude třeba, aby ji v aplikaci schválil vedoucí vašeho pracoviště na FHS a to ještě před danou uzávěrkou.

  Bez daného souhlasu nebude možné žádost v aplikaci "odevzdat".


Posouzení žádostí

Žádosti nominované z fakultního výběrového řízení jsou následně zaslány ke schválení Evropskou kanceláří RUK.

Podrobné informace k oprávněným aktivitám, délce pobytu, financování) a administrativnímu postupu při výjezdech v rámci programu Erasmus+ jsou k dispozici v příslušných sekcích.Poslední změna: 1. únor 2024 17:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK