Administrativní postup

Vzhledem k tomu, že administrativa těchto výjezdů je časově náročná, je třeba začít pobyt organizovat s dostatečným předstihem.


Podání žádosti do výběrového řízení


 1. U výukových mobilit je nutné v první řadě ověřit, zda existuje platná inter-institucionální dohoda pro daný akademický rok, případně po dohodě se ZO FHS s dostatečným předstihem iniciovat uzavření nové smlouvy. Je třeba, aby smlouva byla v platnosti (uzavřena) nejpozději v době podání žádosti do výběrového řízení.

  Seznam platných dohod je k dispozici zde. V případě účasti na školení není inter-institucionální dohoda vyžadována.

 2. Plánovaný pobyt je třeba předjednat se zahraničním partnerem na dané hostitelské univerzitě a domluvit plán aktivit (v případě výukového pobytu také náplň výuky) a vedoucím pracoviště na FHS. Předběžný plán mobility je třeba vyplnit do formuláře Staff Mobility Agreement (program mobility), který je požadovanou přílohou žádosti do výběrového řízení.

 3. Některé univerzity a jiné instituce pořádají staff weeks, jejichž nabídka je průběžně zveřejňována zde, nabídky lze ale také vyhledávat individuálně.

  Podmínky přijetí si určuje každý organizátor sám - mohou se tedy lišit.

 4. Následně podat žádost o výjezd do výběrového řízení k datu příslušné uzávěrky.

Před výjezdem

Výjezd je administrován jako zahraniční pracovní cesta a zároveň je třeba vyplnit dokumentaci vyžadovanou programem Erasmus.


 1. Na základě nominace ve výběrovém řízení a domluvy se zahraničním partnerem účastník vyplní finální Staff Mobility Agreement (plán mobility) a předá jej ke kontrole na zahraniční oddělení FHS. Následně jej nechá schválit vedoucím pracoviště a odešle ke schválení zahraniční univerzitě.

  Návod k vyplnění Staff Mobility Agreement Číselníky kódů Erasmus+

 2. Při plánování rozpočtu je třeba zohlednit maximální paušální sazby stanovené programem pro úhradu jízdních a pobytových výdajů.

 3. Na základě schváleného Plánu mobility je třeba vyplnit a vedoucím pracoviště potvrdit návrh na vyslání na zahraniční pracovní cestu, účel cesty: výukový pobyt Erasmus / školení; variabilní symbol č.: 710 111

 4. Schválený plán výuky spolu s návrhem na vyslání doručte na zahraniční oddělení, které je následně předá do Evropské kanceláře RUK.

  Tyto dokumenty je třeba doručit na zahraniční oddělení fakulty nejpozději 15 - 20 dní před plánovanou cestou.

 5. Evropská kancelář RUK připraví účastnickou smlouvu o poskytnutí grantových prostředků a kontaktuje účastníka pro zajištění podpisu.

 6. Připravte si dokument potvrzení o délce pobytu, který bude třeba nechat si potvrdit partnerskou univerzitou v originále na konci vašeho pobytu, a přivézt jej zpět ze zahraničí.

Po návratu


 1. Po návratu dokládáte jak dokumenty k pracovní cestě (vyúčtování a zavěrečnou zprávu), tak originál potvrzení o délce pobytu potvrzený partnerskou univerzitou.


  Dokumenty k pracovní cestě předejte kolegyni Mgr. I. Holanové (kancelář č. 024, případně schránka "Pracovní cesty").


  Potvrzení o délce pobytu předejte na zahraniční oddělení (nejpozději 5 dní po konci pobytu).


 2. Po návratu je třeba také vyplnit online zprávu tzv. EU Survey, odkaz na vyplnění dotazníku je účastníkovi zaslán e-mailem.
Poslední změna: 31. leden 2023 10:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK