Výukový pobyt

Popis programu

 • Délka pobytu: 2 dny – 2 měsíce; odučit je třeba minimálně 8 hodin (limit na týden pobytu, týdnem se rozumí 2-5 dní).

  Preferovaná délka mobility je 5 dní. Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující týden je pro dny navíc vypočítán následovně: 8 hod. / 5 dní, další dny: počet dní x 1,6

 • V případě kombinovaného výjezdu na STA (výuka) a STT (školení) je minimální počet odučených hodin 4 za jeden týden. V závěrečné zprávě musí být specifikováno, které dny probíhala výuka a které školení.

 • Maximální částky pobytových nákladů k dispozici zde. Do celkové maximální částky pobytových dnů započítat i den cesty těsně před začátkem či po ukončení výuky, ale pouze v odůvodněných případech.

 • Jízdné: počítá se podle vzdálenosti zahr. univerzity od Prahy. Výpočet vzdálenosti lze provést na této stránce (tzv. distance calculator) a následně prostřednictvím tabulky níže, daná sazba platí na obě cesty (tam / zpět).

  délka cesty

  sazba

  100 až 499 km

  180 EUR

  500 až 1 999 km

  275 EUR

  2 000 až 2 999 km

  360 EUR

  3 000 až 3 999 km

  530 EUR

  4 000 až 7 999 km

  820 EUR

  8 000 km a více

  1 500 EUR


  Cena letenky/jízdenky nesmí danou sazbu překročit.

 • Probíhá-li výuková aktivita, je třeba ji konkrétně uvést v závěrečném potvrzení o délce pobytu.

 • Po návratu je třeba vyplnit on-line dotazník EU Survey Mobility Tool (odkaz na vyplnění dotazníku se zasílá e-mailem).


Bližší informace najdete také na stránkách evropské kanceláře RUK.


Postup

 1. Vzhledem k tomu, že administrativa těchto výjezdů je časově náročná, je třeba začít pobyt organizovat s dostatečným předstihem (alespoň 6 týdnů před plánovaným výjezdem).

 2. Cestu je v první řadě třeba dojednat se zahraničním partnerem na dané univerzitě a kontaktovat zahraniční oddělení FHS.

 3. Zkontrolujte, zda existuje platná inter-institucionální dohoda pro daný akademický rok. Aktuální seznam naleznete zde. Nenajdete-li dohodu s univerzitou, na níž byste chtěli působit, je nejprve třeba ji uzavřít.

 4. Vyplňte Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching, nechte jej potvrdit zahraničním oddělením FHS a odešlete ke schválení zahraniční univerzitě. Výukový pobyt na zahraniční univerzitě nelze schválit,pokud bude plán výuky doručen zahraničnímu oddělení FHS později než 1 měsíc před plánovaným počátkem pobytu.

 5. Vyplňte návrh na vyslání na zahraniční pracovní cestu, účel cesty: výukový pobyt Erasmus; variabilní symbol č.: 710 111

 6. Schválený plán výuky spolu s návrhem doneste na zahraniční oddělení. Zahraniční oddělení připraví účastnickou smlouvu o poskytnutí grantových prostředků.

 7. Po návratu dokládáte jak dokumenty k pracovní cestě, tak potvrzení o délce výuky a závěrečnou zprávu programu Erasmus+. Dokumenty doneste ke kontrole na zahraniční oddělení.Poslední změna: 26. červenec 2021 12:39 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter