Administrativní postup

Vzhledem k tomu, že administrativa těchto výjezdů je časově náročná, je třeba začít pobyt organizovat s dostatečným předstihem.


Podání žádosti do výběrového řízení


 1. U výukových mobilit je nutné v první řadě ověřit, zda existuje platná inter-institucionální dohoda pro daný akademický rok, případně po dohodě se ZO FHS s dostatečným předstihem iniciovat uzavření nové smlouvy. Je třeba, aby smlouva byla v platnosti (uzavřena) nejpozději v době podání žádosti do výběrového řízení.

  Seznam platných dohod je k dispozici zde. V případě účasti na školení není inter-institucionální dohoda vyžadována.

 2. Plánovaný pobyt je třeba předjednat se zahraničním partnerem na dané hostitelské univerzitě a domluvit plán aktivit (v případě výukového pobytu také náplň výuky), a také s vedoucím pracoviště na FHS. Plán mobility je třeba vyplnit do formuláře Program mobility (Staff Mobility Agreement), který je požadovanou přílohou žádosti do výběrového řízení.

  Vzor vyplnění Programu mobility je k dispozici zde.

  Číselníky kódů Erasmus+

 3. Některé univerzity a jiné instituce pořádají staff weeks, jejichž nabídka je průběžně zveřejňována zde, nabídky lze ale také vyhledávat individuálně.

  Podmínky přijetí si určuje každý organizátor sám - mohou se tedy lišit.

 4. Následně podat žádost o výjezd do výběrového řízení k datu příslušné uzávěrky.

Před výjezdem

Výjezd je administrován jako zahraniční pracovní cesta a zároveň je třeba vyplnit dokumentaci vyžadovanou programem Erasmus.


 1. Na základě nominace ve výběrovém řízení a domluvy se zahraničním partnerem účastník vyplní finální verzi Program mobility (Staff Mobility Agreement) a předá jej ke kontrole na zahraniční oddělení FHS.

  Následně jej nechá schválit a podepsat vedoucím svého pracoviště na FHS a odešle ke schválení zahraniční univerzitě.

  Vzor vyplnění Programu mobility je k dispozici zde.

  Erasmus ID Code of the sending institution = CZ PRAHA07

  Číselníky Erasmus+ kódů

 2. Na základě schváleného Programu mobility je třeba vyplnit návrh na vyslání na zahraniční pracovní cestu a zajistit jeho podpis vedoucím svého pracoviště na FHS.

  Podrobné informace k administrativě zahraničních pracovních cest jsou k dispozici zde.


  Do formuláře prosím uveďte:

  Účel cesty: výukový pobyt Erasmus / školení;

  variabilní symbol č.: 710 111.

  Výši předpokládaných výdajů dle maximálních tarifů programu Erasmus+.

  Při plánování rozpočtu je třeba zohlednit maximální paušální sazby stanovené programem pro úhradu jízdních a pobytových výdajů.


 3. Oboustranně podepsaný Program mobility a Vámi a vedoucím pracoviště podepsaný návrh na vyslání doručte na zahraniční oddělení, které je následně předá do Evropské kanceláře RUK.

  Oba dokumenty je třeba doručit na zahraniční oddělení fakulty nejpozději 20 dní před plánovanou cestou.

 4. Evropská kancelář RUK připraví účastnickou smlouvu o poskytnutí grantových prostředků a kontaktuje Vás s žádostí o podpis.

  Smlouvu je třeba podepsat před zahájením mobility.

 5. Připravte si dokument potvrzení o délce pobytu, který bude třeba nechat si potvrdit partnerskou univerzitou v originále na konci vašeho pobytu, a přivézt jej zpět ze zahraničí.

Po návratu


 1. Po návratu dokládáte jak dokumenty k pracovní cestě (vyúčtování a zavěrečnou zprávu), tak originál potvrzení o délce pobytu potvrzený partnerskou univerzitou.


  Dokumenty k pracovní cestě předejte kolegyni Mgr. I. Holanové (kancelář č. 024, případně schránka "Pracovní cesty").


  Potvrzení o délce pobytu předejte na zahraniční oddělení (nejpozději 5 dní po konci pobytu).


 2. Po návratu je třeba také vyplnit online zprávu tzv. EU Survey, odkaz na vyplnění dotazníku je účastníkovi zaslán e-mailem.
Poslední změna: 27. duben 2023 13:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK